Užsienio darbo jėgos apmokestinimas (darbo jėgos nuoma)

Jei jūs, kaip Danijoje registruota įmonė, turinti CVR numerį, samdote darbuotoją ar rangovą, kuris gyvena užsienyje ir turi darbdavį, pas kurį dirba, darbuotojas privalo mokėti mokesčius pagal laikino įdarbinimo taisykles.

 • 8% darbo rinkos mokestis ir 30% darbo jėgos nuomos mokestis (nuo bruto algos);
 • Jūsų įmonė turi įsitikinti, kad šie mokesčiai būtų sumokėti;
 • Laikino įdarbinimo taisyklės taikomos neatsižvelgiant į tai, ar užsienio darbdavys yra mokesčių mokėtojas Danijoje.

„Folketing“ priėmė pagalbos paketą įmonėms, nukentėjusioms dėl koronaviruso.Todėl mokesčių mokėjimo terminai buvo nukelti į 2020 m. balandžio, gegužės ir birželio mėnesius. Ataskaitų pateikimo terminai atidėti nebuvo.

Kas yra darbuotojų samdymas (darbo jėgos nuoma)?

Tai procesas, kurio metu užsienio įmonėje (pvz. Lietuvoje) dirbandys darbuotojai yra samdomi atlikti darbus Danijoje, o atliekami darbai yra susiję su įmonės veikla. Darbas gali būti susijęs su įmonės teikiamomis paslaugomis arba tai gali būti einamieji įmonės reikalai, tokie kaip buhalterija, valymo paslaugos ar maisto ruošimo darbai.

Svarbu yra įsitikinti ar Danijos įmonę ir samdomą darbuotoją iš tikrųjų sieja darbdavio/darbuotojo santykiai.

Procese dalyvauja 3 pusės:

 • Danų imonė (darbdavys), kuri samdosi darbuotoją;
 • Darbuotojo darbdavys užsienyje;
 • Samdomas darbuotojas.

Sąlygos, kai situacija nėra traktuojama kaip darbuotojų samdymas (nuoma):

 • Kai darbas nesusijęs su pagrindinėmis paslaugomis;
 • Įkurta atskira savarankiška įmonė.

Kai kyla abejonių, ar paslaugos yra tinkamai atskirtos

Sprendimas dėl darbo ribų bei atskyrimo į nepriklausomą užsienio įmonę priimamas remiantis konkrečiu įvertinimu. Čia svarbu nustatyti, kuriai iš šalių tenka didžiausia atsakomybės ir finansinės rizikos už atliktus darbus dalis.

Papildomi kriterijai:

Jei atsakomybės ir finansinės rizikos sąlygos rodo, kad nepriklausomos užsienio bendrovės nėra ir, kad Danijos bendrovė gali būti laikoma tikruoju darbdaviu, tokiu atveju gali būti tikslinga pažvelgti į šiuos papildomus kriterijus:

Kas nurodo darbuotojui, kaip atlikti darbą?

Kas kontroliuoja ir yra atsakingas už vietą, kurioje atliekamas darbas?

Ar atlyginimą moka Danijos įmonė?

Kas tiekia darbo įrankius ir įrangą?

Kas nustato darbuotojų skaičių darbo atlikimui ir darbuotojų reikiamą kvalifikaciją?

Kas pasirenka darbuotoją, kuris atliks darbą ir kas gali jį atleisti iš darbo?

Kas darbuotojui taiko susijusias su darbu sankcijas?

Kas nustato darbo laiką ir atostogas?

Laikino įdarbinimo taisyklės netaikomos kai:

Darbuotojas visus mokesčius sumoka Danijoje.

Dėl gyvenamosios vietos, iš atlyginimo už Danijoje atliktą darbą, darbuotojui išskaičiuojama tik dalis mokesčių arba jis tiesiogiai dirba Danijos darbdaviui.

Darbo sutartis yra sudaroma tarp dviejų Danijos įmonių, ir apie užsienio darbo jėgos perkėlimą nekyla klausimų.

Darbdavys, dirbantis užsienyje, turi nuolatinę buveinę šioje šalyje.

Darbuotojas yra atlikėjas, muzikantas, menininkas ar sportininkas.

Darbo nuomos pavyzdžiai:

1 pavyzdys: Danijos IT įmonė A yra atsakinga už nuolatinį IT sistemos tiekimą ir palaikymą Danijos klientui. 5 mėnesių laikotarpiui A neturi pakankamai darbuotojų, kad atliktų užduotį, todėl samdo 5 darbuotojus iš užsienio IT bendrovės B, kurie padėtų atlikti darbus. A yra atsakingas už šių 5 darbuotojų mokymą, ir jie bus komandos dalis kartu su A įmonės darbuotojais. Kitaip tariant, A įmonei trūksta žmonių darbui atlikti, kurį atlieka ir pačios A darbuotojai. A taip pat turi galimybę mokyti, vadovauti ir kontroliuoti B darbuotojus, o tai skaitosi kaip laikinas įdarbinimas arba darbo jėgos nuoma.

2 pavyzdys: Danijos klientas sudaro sutartį su Danijos statybų bendrove dėl didelio pastato statybos. Statomas objektas yra toks didelis, kad Danijos statybų bendrovė sudaro bendradarbiavimo sutartį  su užsienio statybos bendrove, kuri atliks dalį darbų. Yra susitariama dėl konkrečių darbų, kuriuos turi atlikti užsienio statybos įmonės darbuotojai, ir dėl darbo valandų. Užsienio įmonės paslaugos nėra iš anksto aiškiai apibrėžtos ir individualizuotos. Danijos statybų bendrovė yra atsakinga už statyboms naudojamų medžiagų pirkimą. Įvertinus šiuos veiksmus galima teigti, jog tai yra darbo jėgos nuoma.

3 pavyzdys: Danijos sodininkystės įmonė A sudaro sutartį su užsienio kompanija B, kad ji turi nuskinti 2000 kg A agurkų. Pagal susitarimą, B pati teikia vadovą, daržovių dėžes ir darbuotojus. Darbas vyksta A sodininkystės įmonėje, kur A pati augino agurkus. Darbas planuojamas ir atliekamas bendrai, atsižvelgiant į daigyno veiklą, įskaitant agurkų pardavimo laiką. Todėl tai rodo, kad tai yra laikinas įdarbinimas.

Pavyzdžiai, kai darbo nuomos nėra

1 pavyzdys: Danijos statybos bendrovė stato individualius namus. Su savo darbuotojais įmonė iš esmės pati vykdo mūro ir apdailos rangos sutartis. Kalbant apie grindų dangą, Danijos įmonė sudaro statybos sutartį su užsienio grindų dangos įmone, kuri grindų darbus atlieka už nustatytą kainą. Tik grindų dangos bendrovės darbuotojai yra atsakingi už užduotį, kuriai vadovauja ir yra atsakinga grindų dangos įmonė. Pagal susitarimą grindų dangos įmonė pati tiekia didžiąją dalį grindų ir statybinių medžiagų. Bet kokius skundus grindų dangos įmonė ištaiso savo sąskaita. Darbas turi būti vertinamas kaip nepriklausoma savarankiškos užsienio verslo įmonės teikiama paslauga, o grindų klojimo įmonėje paslaugos yra atskirtos ir jos yra kitokios nei Danijos bendrovėje.

2 pavyzdys: Danijos konsultacinė įmonė samdo konsultantą, kuris teikia konkrečią ribotą paslaugą konkrečiam projektui. Konsultantas dirba užsienio įmonėje. Užsienio bendrovė teikia projekto paslaugas už iš anksto sutartą kainą. Danijos įmonėje yra vienas darbuotojas, turintis kompetencijos šioje specifinėje srityje, tačiau šis darbuotojas yra užimtas kitomis užduotimis. Projekto užduotį savarankiškai vykdo (atlieka) užsienio kompanijos konsultantas, t.y. be projekto vadovo nurodymų, instrukcijų ar kontrolės. Danijos įmonės projektų vadovas yra atsakingas tik už konsultanto užduoties derinimą su kitomis projekto dalimis. Remiantis atitinkamų papildomų kriterijų vertinimu, laikoma, kad užsienio konsultantas teikia nepriklausomą konsultavimo paslaugą.

3 pavyzdys: Gamintojas nustoja pristatyti savo produktus klientams. Vietoj to šį darbą atlieka nepriklausomas vežėjas. Tada laikoma, kad užduotis perduodama nepriklausomai įmonei – vežėjui ir nebėra integruota į gamintojo įmonę.

Darbuotojo leidimas dirbti ir gyventi

Jei įdarbinate ar samdote darbuotoją iš užsienio, kuris neturi Šiaurės šalių (EEE) ar ES paso, turite įsitikinti, kad darbuotojas turi leidimą gyventi ir dirbti. Informacia dėl leidimų gyventi ir dirbti pateikiama www.nyidanmark.dk svetainėje.

Pranešimas apie A įmonės mokestį

Darbo nuomos mokestis

Kiekvieną mėnesį turite sudaryti samdomų darbuotojų ir jų mokesčių sąrašą. Atlyginimas ir mokesčiai turi būti nurodyti Danijos kronomis, o mokesčių ir įmokų sulaikymo metu turite naudoti dienos keitimo kursą.

Pranešimo forma „Arbejdsudleje“ / Tarptautinės darbo jėgos nuoma (01.010 LT / LT)

https://skat.dk/skat.aspx?oId=170644

Danijos mokesčių agentūrai turite išskaičiuoti ir sumokėti 8% darbo rinkos mokestį ir 30% darbo jėgos nuomos mokestį. Tai taikoma ir tada, kai samdote užsienio darbo jėgą tiesiogiai iš užsienio darbdavio, ir tada, kai dėl nuomos sutarties tarpininkaujama ir sąskaitos faktūros išrašomos per kitą įmonę ar laikinąją agentūrą.

Jūs turite sumokėti mokestį patys (jei esate A įmonė), jei atsiskaitydami su darbdaviu (užsieniečiu) pamiršote jį išskaičiuoti.

Jei įmonė kas mėnesį nepristato užsakovui dokumentų apie bruto algą (algą ant popieriaus), tada užsakovas nuskaičiuos šiuos mokesčius pagal sąskaitą faktūrą.

Apskaičiuokite A įmonės darbo nuomos mokestį

Darbdavys užsienietis privalo pateikti darbuotojo bruto pajamų dokumentus.

Jei negaunate darbuotojo bendrųjų pajamų dokumentų, darbo jėgos nuomos mokestį turite apskaičiuoti pagal sąskaitos faktūros sumą. Mokėdami užsienio darbdaviui, turite išskaičiuoti mokestį.

Jei darbuotojas užsienietis nusprendžia, kad jo mokestis būtų apskaičiuojamas pagal bendrąsias taisykles ribotiems mokesčių mokėtojams, arba jei jis yra visiškai apmokestinamas, turite įtraukti mokesčius ir įmokas bei pranešti „eIndkomst“ taip taip, lyg darbuotojas dirbtų jūsų įmonėje.

Darbuotojo bruto pajamos

Darbuotojo bruto pajamas sudaro atlyginimas, premija, komisiniai, pašalpos ir kt., įskaitant:

Atlyginimas ir viršvalandžiai, kurie buvo išdirbti Danijoje;

Atostoginiai ar atostogų išmoka, uždirbta Danijoje;

Kelionės ir transporto pašalpos;

Nemokamo maitinimo ir nakvynės vertė, jei darbuotojas nelaikomas komandiruojamu pagal komandiruočių taisykles;

Kitos apmokestinamųjų išmokų darbuotojams rūšys.

Pavyzdys:

Oliveris gyvena Vokietijoje, o darbdavys iš Vokietijos jį išnuomoja jums. Kaina yra 30 000 DKK, tai gali būti atlygis už atitinkamą darbo valandų skaičių arba atlygis už konkretaus darbo atlikimą. Oliveris gauna 18 000 DKK atlyginimą, o kelionės išmoka siekia 2 000 DKK. Iš viso Oliverio bendrosios pajamos yra 20 000 DKK.

Kaip apskaičiuoti Oliverio mokestį Danijoje:

Darbo rinkos mokestis yra 8% nuo 20 000 DKK bruto pajamų. 1 600 kr.
Darbo nuomos mokestis 30% nuo (20 000 DKK – 1 600 DKK) + 5 520 kr.
Iš viso 35,6% mokesčių už bruto atlyginimą = 7 120 kr.
Atlyginimo paskaičiavimo pavyzdys

Taip reikėtų atsiskaityti

Jūs mokate Vokietijos darbdaviui 30 000 DKK nuomos mokestį, atėmus Oliverio Danijos 7120 DKK mokestį = 22 880 DKK.

Jūs sumokėsite Oliverio Danijos mokestį Danijos mokesčių agentūrai = 7 120 DKK.

Vokietijos darbdavys moka Oliveriui 20 000 DKK darbo užmokestį ir kelionpinigius iš 20 000 DKK atėmus Danijos 7120 DKK mokestį = 12 880 DKK.

Vokietijos darbdavio 10 000 DKK pelnas nėra apmokestinamas.

Sumokėkite įmonės darbo nuomos mokestį

Mokestį iš savo ”Skattekontoen” turite sumokėti Danijos kronomis. Mokėjimo eilutę rasite „TastSelv“:

 1. Prisijunkite prie „TastSelv Erhverv“
 2. Pasirinkite ”Skattekontoen”
 3. Pasirinkite ”Stamoplysninger”

Dabar galite pamatyti mokėjimo eilutę.

Kada turite mokėti iš sąskaitos užsienio banke

Kai mokate Danijos mokesčių agentūrai iš užsienio banko sąskaitos, turite naudoti toliau pateiktą IBAN numerį, SWIFT kodą ir sąskaitą. Nepamirškite pridėti savo ID numerio, pvz., komentarų lauke.

IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: Skattestyrelsen

Mokamo darbo nuomos mokesčio dokumentavimas

Dokumentai darbuotojui

Darbuotojas gauna šiuos dokumentus, įrodančius, kad darbo nuomos mokestis Danijoje yra sumokėtas:

 • Kiekvieną mėnesį užsienio darbdavys darbuotojui duoda darbo užmokesčio lapelį, kuriame nurodoma, kiek darbo užmokesčio asmuo uždirbo Danijoje ir kiek mokesčių Danijos valstybei buvo išskaityta iš šios algos.
 • Po pajamų metų kovo – balandžio mėnesiais darbuotojas iš mūsų gauna metinę ataskaitą anglų kalba. Danijos įmonė siunčia šiuos dokumentus užsienio darbdaviui, siekiant užtikrinti, kad jis pasiektų tikrąjį darbuotojo adresą.

Dokumentai darbdaviui iš užsienio

Sumą (darbo nuomos mokestį), kuri Danijos įmonė išskaičiuoja iš užsienio darbdavio pateiktos sąskaitos faktūros, Danijos įmonė gali dokumentuoti:

 • Darbo nuomos deklaracijos kopija (01.010 forma);
 • „Kvitas“, kurį Danijos įmonė gali atsispausdinti iš savo mokesčių sąskaitos ir kuriame nurodoma sumokėta suma: „A-tax (darbo jėgos nuoma)“.

Dokumentai Šiaurės šalių mokesčių institucijoms

Danijos mokesčių agentūra gali pateikti vadinamąjį „NT3 pranešimą“, kad Danijoje išskaičiuojamas mokestis A-SKAT darbuotojams iš Šiaurės šalių.

Kai darbuotojo mokesčio nereikia skaičiuoti pagal darbo nuomos taisykles

Darbuotojas privalo būti apskaičiavęs (nurodęs) mokestį savo mokesčių kortelėje, kai:

Darbuotojas nusprendžia apskaičiuoti mokestį taip, kaip ir paprasti ribotų mokesčių mokėtojai, užuot apskaičiavęs darbo nuomos mokestį.

Darbuotojo buvimas Danijoje viršija 183 dienas per 12 mėnesių arba

Darbuotojas yra arba bus visiškai apmokestinamas Danijoje. Taip gali nutikti dėl to, kad darbuotojas turi gyvenamąją vietą šalyje arba daugiau nei 6 mėnesius yra prabuvęs šioje šalyje.

Darbuotojas turi užsiregistruoti pagal Udenlandsk arbejdskraft aprašytas taisykles.

https://skat.dk/skat.aspx?oId=2234883

Kaip Danijos įmonė, turite įtraukti mokesčių ir darbo rinkos mokestį bei ataskaitas į „eIndkomst“. Jei darbuotojas mokesčių kortelės neturi, reikia įtraukti 8 proc. darbo rinkos mokestį ir 55 proc. Xxx (kaip vadinasi sis mokestis?) mokestį.

Privalote patys sumokėti trūkstamus mokesčius (mokesčių nepriemoką), jei ir toliau skaičiuojate darbo nuomos mokestį, nors žinote, kad darbuotojo buvimo laikas per 12 mėnesių viršijo 183 dienas.

Pavyzdys:

Oliveris gyvena Vokietijoje, o darbdavys iš Vokietijos jį išnuomoja jums. Pirmus kelis mėnesius taikote darbo nuomos mokestį. Kai matote, kad jo buvimas šalyje viršys 183 dienas per 12 mėnesių, darbuotojas nuo pirmosios darbo Danijoje dienos turi pateikti mokesčių mokėtojo kodą ir mokesčių kortelę. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad darbo nuomos mokestis buvo sumokėtas už pirmuosius kelis mėnesius, kad Oliveriui būtų galima įskaityti mokesčių kortelėje nurodytą darbo nuomos mokestį. Tada pranešite apie atlyginimą “eIndkomst”.

Jei prieš pradedant dirbti pas jus, Oliveris dirbo (buvo išnuomotas) 1 mėnesiui pas kitą Danijos darbdavį, skaičiuodami 183 dienas, turite šį laikotarpį įtraukti.

Darbuotojas gali pasirinkti, kad mokestis būtų apskaičiuotas pagal įprastą mokesčių kortelę pasibaigus metams, pateikdamas informaciją iki rugsėjo 1 dienos (nukeltas nuo gegužės 1 d. dėl situacijos dėl corono viruso) kitais metais po pajamų metų. Darbuotojas turi būti registruotas taip, kaip aprašyta Udenlandsk arbejdskraft puslapyje, ir turi būti nurodyta, kad darbo nuomos mokestis jau sumokėtas.

Daugiau apie mokesčių ID ir mokesčių kortelės gavimą skaitykite čia:

https://skat.dk/skat.aspx?oId=2234884

Išsamesnė informacija teisiniame vadove:

https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=124