Darbo aplinkos įstatymo pakeitimai

Nuo 2024 m. vasario 1 d. įsigaliojo darbo aplinkos įstatymo pakeitimai, kurie turi įtakos tiek darbo aplinkos atstovams (arbejdsmiljørepræsentanter), tiek ir darbdaviams. Šiame straipsnyje trumpai aptarsime pagrindinius pasikeitimus.

Prailgintas įspėjimo terminas dėl darbo sutarties nutraukimo

Nuo šiol asmenys, užimantys darbo aplinkos atstovo pareigas, darbo sutarties nutraukimo atveju turės gauti įspėjimą apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 6 savaites. Ši taisyklė netaikoma darbo aplinkos atstovams, kurie turi kolektyvinę sutartį ir yra apsaugoti nuo darbo sąlygų nutraukimo, ar kitokio darbo sąlygų pablogėjimo.

Lyties atžvilgiu neutralus pavadinimas

Pagal naujas taisykles, siekiant skatinti lyčių lygybę darbo vietoje, keičiasi darbovietės atstovų, anksčiau vadintų „tillidsmænd“ pavadinimas į lyties atžvilgiu neutralų terminą „tillidsrepræsentanter“.

Aiškesni reikalavimai darbo vietų rizikos vertinimui

Nauji darbo vietų vertinimo reikalavimai padės įmonėms lengviau suprasti, kada yra būtina atlikti vertinimą. Pavyzdžiui, darbo vietų vertinimas tampa būtinas, kai pasikeičia įmonės procesai, turintys įtakos darbo aplinkai. Tokie pokyčiai gali apimti naujos įrangos diegimą, darbo pobūdžio keitimąsi ar įmonės lokacijos pakeitimą. Laiku atliktas vertinimas padės sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, pagerinti darbuotojų sveikatą ir gerovę, bei užtikrinti įmonės atitikimą teisės aktams.

Daugiau informacijos apie naujas darbo vietų vertinimo taisykles galite rasti darbo inspekcijos (Arbejdstilsynet) svetainėje.

Supaprastintos darbo inspekcijos reagavimo priemonės

Darbo inspekcija supaprastino reagavimo priemones, taikomas pažeidimų atvejais. Siekiant efektyviau reaguoti į darbo aplinkos saugos reikalavimų pažeidimus, taikomų reagavimo priemonių skaičius buvo sumažintas nuo 11 iki 7. Šis pokytis leis sklandžiau vykdyti darbo inspekcijos funkcijas ir pagreitins sankcijų taikymą įmonėms, pažeidinėjančioms darbo aplinkos saugos reikalavimus.

Daugiau informacijos apie supaprastintas darbo inspekcijos reagavimo priemones galite rasti darbo inspekcijos (Arbejdstilsynet) svetainėje.