Apskaita

Algų administravimas

Kai įmonė turi darbuotojų, reikia deklaruoti atlyginimus ir suformuoti jų algalapius. Tam, kad mes tai galėtume padaryti, iš Jūsų kiekvieną mėnesį reikalinga tam tikra informacija.

Darbo kontraktai

Įdarbinant darbuotoją, būtina su juo pasirašyti darbo sutartį, kuriame būtų apibrėžtos visos pareigos bei teisės.

Buhalterinė apskaita

Nulinių deklaracijų pridavimas į SKAT

Jei įmonė turi moms arba darbdavio registracija, tačiau atskaitiniu laikotarpiu nebuvo vykdoma veikla ir/arba neturėjo darbuotojų, ataskaitos į skat vis tiek turi būti pateiktos, kitaip kaupsis baudos. Baudos dydis 800 dkk.

Metinė ataskaita

Pasibaigus finansiniams metams reikia teikti pelno ir nuostolio ataskaitą į skat bei registrų centrą (virk.dk). Galite rinktis, kad tai atliktume mes arba autorizuotas revizorius.

Inkasso paskyra

Inkaso paskyra reikalinga, jeigu turite nemokų klientą ir norite perduoti jį anstoliams. Tada reikia sukurti paskyrą inkasso (anstolio) sistemoje skoloms iki 50 000.  Jeigu skola didesnė, reikia kreiptis į advokatą.

Nem-ID

Nem-id įmonės elektroninis parašas leidžiantis prisijungti prie visų valstybinių institucijų. Užsakymas gali užtrukti nuo 4 iki 7 darbo dienų. 

Įmonės pakitimų registravimas

Faktūrų išrašymas

Jeigu neturite laiko išrašyti  sąsk. faktūrų, mes galime jums padėti ir išrašyti už jus.

Verslo planas ir įmonės biudžeto sudarymas

Norint atsidaryti verslo sąskaitą, bankui reikia pateikti verslo planą bei numatomą įmonės biudžetą. Tam, kad galėtume kuo tiksliau aprašyti veiklą, atsiunčiame Jums klausimyną, kuriuo remiantis bus rašomas verslo planas ir sudaromas biudžetas.

Faktūrų perdavimas į Inkasso

Išplestinė metinė mokesčių deklaracija

Individualių įmonių savininkai neteikia pelno- nuostolio ataskaitos į registrų centrą, tačiau turi pateikti išplestinę metinę mokesčių deklaraciją, kuri yra sujungta su jų asmenenine deklaracija.

Balanso ir pelno ataskaitos pateikimas Excel

Jeigu įmonė neturi buhalterinės apskaitos programos ir apskaita vedama excel, pelno ir nuostolio ataskaita ir balansas yra formuojamas rankiniu būdu.

Darbo užmokesčio skaičiuoklė

Įžvalgos