Kompensacija už Store Bededag panaikinimą

Nuo sausio 1 d. 2024 m. Store Bededag, buvusi Danijos valstybinė šventė, buvo panaikinta. Tai reiškia, kad darbuotojai, turintys teisę į apmokamas atostogas, praras vieną atostogų dieną. Dėl šio pasikeitimo darbdaviai privalės išmokėti darbuotojams kompensaciją, kurios dydis: 0.45% darbuotojo metinio atlyginimo.

Kompensacijos apskaičiavimo metodas

Tarkime, kad darbuotojo mėnesinė alga yra 30.000 kronų. Pagal 0.45% kompensacijos apskaičiavimą – šiam darbuotojui priklausys 135 kronų kompensacija per mėnesį arba 1.620 kronų per metus. Kompensacija gali būti mokama reguliariai (kas mėnesį) arba kaupiama ir išmokama du kartus per metus (gegužę ir rugpjūtį).

0.45% * 30.000 kr. = 135 kr.
135 kr. * 12 (mėnesių) = 1.620 kr.

Kompensacijos išmokėjimas

Darbdaviai naudojantys Danløn darbo užmokesčio sistemą, tai gali padaryti pasirinkdami vieną iš keturių kompensacijos išmokėjimo būdų:

Taupymas (opsparing): Kompensacija bus automatiškai išmokėta jūsų darbuotojams du kartus per metus, gegužę ir rugpjūtį.
Nuolatinė išmoka (løbende udbetaling): Kompensacija bus išmokama automatiškai kaskart kai pildysite darbo užmokesčio apskaitą.
Yra įtraukta į atlyginimą (er indarbejdet i lønnen): Jūs kaip darbdavys esate sutaręs su savo darbuotojais, kad kompensacija bus įtraukta į jų atlyginimą.
Neišmokėti (Ingen): Jūsų įmonė turi kolektyvinę sutartį, kurioje nustatyta, kad Store Bededag yra įprasta darbo diena. Todėl jums šie pasikeitimai negalioja.

Kompensacijos išimtys

Darbuotojai, kurių kolektyvinės sutartys numato, kad Store Bededag yra įprasta darbo diena, į kompensaciją teisės neturės, išskyrus tuos atvejus, kai kolektyvinė sutartis numato kitaip. Kompensacija taip pat nepriklausys darbuotojams kuriems yra mokamas valandinis atlyginimas (timelønnede medarbejdere), nes jie turės papildomą darbo dieną, kuri bus apmokėta pagal išdirbtą valandų skaičių.

Pabaigai,

Darbdaviai prisiminkite informuoti savo darbuotojus apie šventinės dienos panaikinimą ir kompensacijos išmokėjimą. Tai padės darbuotojams suprasti, kada ir kaip jie gaus išmokas.