Transporto priemonės su lietuviška registracija vairavimas Danijoje

Danijoje draudžiama ilgą laiką vairuoti transporto priemonę su lietuviškais numeriais. Vis gi, tam tikrais atvejais, tokį leidimą galite gauti. 

Leidimas vairuoti gali būti suteiktas tiems asmenims, kurie gyvena Danijoje, bet visomis darbo dienomis dirba už Danijos ribų. Leidimas suteikiamas tik važiavimui nuo sienos kirtimo vietos iki gyvenamosios vietos Danijoje, grįžtant atostogų, bei valstybinių švenčių dienomis. Daugiau Danijoje važinėti su tokia transporto priemone negalima. 

Asmuo, atvykęs į Daniją gyventi, transporto priemonę, kuri yra registruota užsienyje gali naudoti 30 dienų nuo įvažiavimo, po to transporto priemonė turi būti įregistruota, išvežta iš Danijos arba išregistruota. Išimtis – jei asmuo gauna Danijos automobilių agentūros leidimą toliau naudoti užsienyje registruotą transporto priemonę Danijoje.

Kai atvykstate į Daniją tikėdamiesi ar žinodami, kad jūsų buvimas šioje šalyje neviršys 185 dienų, viešnagės šalyje metu galite naudoti užsienyje registruotą transporto priemonę. Dokumentai apie buvimo Danijoje trukmę (pvz., Darbo sutarties kopija) turi būti pateikiami jei jus vairuojant sustabdo. Tokiose situacijose nereikia kreiptis dėl leidimo vairuoti užsienyje registruotą transporto priemonę.

Jei jūsų viešnagė viršija 185 dienas, transporto priemonė turi būti registruota šioje šalyje (ir sumokėtas registracijos mokestis) arba vėl išvežta iš Danijos. Jei viešnagė Danijoje trunka ilgiau nei 185 dienas, turite turėti Danijos automobilių agentūros leidimą toliau naudoti užsienyje registruotą transporto priemonę.

Norint gauti leidimą reikia užpildyti žemiau pateiktą formą, bei, kartu su užpildyta forma, prisegti šiuos dokumentus:

  1. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopija;
  2.  Dokumentai apie buvimo Danijoje tikslą ir trukmę (pvz., darbo sutartis);
  3.  Kvitas, kad sumokėjote 400 kr.

PDF – leidimo forma:

https://skat.dk/getfile.aspx?id=140074

Šaltinis: https://skat.dk/skat.aspx?oId=1716067&vId=0&fbclid=IwAR37IzFWBETMk87u5lR3pvdOWiiChSSGmgxHt8T75YHNhmDUPEVVmeYjkoI