Įmonėms su kolektyvinėmis sutartimis darbo užmokesčio pokyčiai

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja du svarbūs pokyčiai, kurie paveiks darbdavius, pasirašiusius kolektyvines sutartis. Pirmasis pokytis – tai aukštesni minimalūs valandiniai atlyginimai. Antrasis pokytis – nauja mokestinė būsto priedo prievolė.

Aukštesni minimalūs valandiniai atlyginimai

Nuo 2024 m. sausio 1 d. minimalūs valandiniai atlyginimai padidėjo visose kolektyvinėse sutartyse. Pavyzdžiui, pagal statybos sutartį (žalia knyga) minimalus valandinis atlyginimas padidėjo iki 143,4 kronų.

Šie pokyčiai reiškia, kad darbdaviai, kuriems taikoma kolektyvinė sutartis, turės mokėti darbuotojams didesnį atlyginimą. Darbdaviai, kurie nesilaikys šios prievolės, gali būti baudžiami administracine tvarka.

Būsto priedo prievolė

Įmonėms, pasirašiusioms kolektyvines sutartis su darbdavių profsąjungomis, nuo 2024 m. sausio 1 d. atsiranda nauja mokestinė prievolė mokėti 25 kr./val. priedą užsieniečiams ir komandiruojamiems darbuotojams, kuriems mokamas minimalus valandinis atlyginimas arba mažiau nei 25 kronų virš minimalaus atlyginimo, nustatyto kolektyvinėje sutartyje.

Šis priedas skirtas kompensuoti darbuotojams papildomas išlaidas, susijusias su būsto kainomis. Priedas bus mokamas kartu su darbuotojo atlyginimu.

Kad geriau suprastumėte, kaip ši nauja taisyklė veiks, pateikiame pavyzdį.

Pavyzdys:

Pagal statybos sutartį (žalia knyga) nuo 2024 m. sausio 1 d. minimalus valandinis atlyginimas yra 143,4 kronų už valandą. Jeigu po sausio 1 d. įdarbintam darbuotojui pagal susitarimą bus mokama 160 kronų už valandą, tai pagal naująjį reglamentą būsto priedas priklausantis darbuotojui: 143,4 + 25 – 160 = 8,4 kronų už valandą. Jei darbuotojui mokama 168,4 kronų už valandą ir daugiau, taisyklė nebetaikoma.

Minimalus valandinis atlyginimas 143,4 kr./val.
Priklausantis būsto priedas 25 kr./val.
Pavyzdyje pateikta valandinė alga 160 kr./val.
Būsto priedas 143,4 + 25 – 160 = 8,4 kr./val.

Prisiminti: Taisyklė taikoma tik po 01/01/2024 įdarbintiems darbuotojams.

4 mėnesių taisyklė

Jei darbdavys suteikia apgyvendinimą (atitinkamomis sąlygomis), ne didesniu nei 50 kilometrų atstumu nuo darbo vietos, po 4 mėnesių darbuotojui būsto priedas nutraukiamas mokėti automatiškai, be įspėjimo.

12 mėnesių taisyklė

Po 12 mėnesių darbo stažo darbuotojui priedas nutraukiamas automatiškai.


Išimtis

Būsto priedo taisyklė netaikoma darbuotojams, kurie dirba pagal akkord susitrimus, arba jei darbuotojui mokama daugiau nei 25 kronų už valandą virš minimalaus kolektyvinėje sutartyje numatyto atlyginimo.


Taigi, ką daryti darbdaviams, kuriems taikoma ši taisyklė?

Pirmiausia, turite patikrinti, ar jūsų darbuotojų būsto priedai yra apskaičiuoti teisingai. Prieš įvesdami būsto priedą, įsitikinkite, kad jūsų darbuotojų būsto priedai atitinka +25 kr/val. kolektyvinėje sutartyje numatytą minimalų atlyginimą. 

Jūs taip pat turėtumėte informuoti savo darbuotojus apie būsto priedą ir kaip jis bus taikomas. Prieš pradėdami taikyti būsto priedo mokėjimą, informuokite savo darbuotojus apie šiuos pasikeitimus. Tai padės įsitikinti, kad jūsų darbuotojai supranta, kaip šie pakeitimai paveiks jų atlyginimus.

Taipogi, įsitikinkite, kad jūsų darbuotojai gautų būsto priedą laiku. Būtina įsitikinti, kad jūsų darbuotojai gautų būsto priedo išmokas laiku, kad būtų išvengta galimų nesklandumų ir darbuotojų nepasitenkinimo.

Apibendrinant,

Nauji minimalūs valandiniai atlyginimai ir būsto priedo prievolė yra svarbūs pokyčiai, kurie gali turėti įtakos įmonėms, pasirašiusioms kolektyvines sutartis. Šie pokyčiai gali padidinti administracinę naštą, bei įtakoti pelną.

Jei norite sužinoti daugiau apie šių prievolių poveikį jūsų verslui, ar jums reikalinga pagalba apskaičiuojant būsto priedą, kviečiame susisiekite su mūsų komanda.