Praneškite apie nelaimingą atsitikimą darbe

Jūs, kaip darbdavys, esate įpareigoti pranešti apie nelaimingą atsitikimą darbe. Tai taip pat galioja tuo atveju, jeigu jūs turite užsienio šalies įmonę, kuri Danijoje laikinai vykdo darbus.

Jeigu įmonei suteiktas daniškas įmonės registracijos numeris (dan. „CVR-nummer“), apie nelaimingus atsitikimus darbe reikia pranešti skaitmeniniu būdu pranešimų sistemoje EASY, kurią rasite virk.dk. (daniškai)

 

Užsienio šalių įmonės, kurioms nesuteiktas daniškas įmonės registracijos numeris, gali naudotis ypatinga prieiga tinklalapyje virk.dk. (daniškai). Čia reikia nurodyti įmonei suteiktą RUT numerį.

https://indberet.virk.dk/arbejdsmarkedets-erhvervssikring/arbejdsulykke-easy

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AES/Anmeld_arbejdsulykke_som_arbejdsgiver_uden_CVR-nummer