Nedarbingumo išmokos juridiniams asmenims

Susirgus ar susižeidus, savarankiškai dirbantys asmenys, gali tikėtis nedarbingumo išmokų iš komunos, su sąlyga, jog gyvena Danijoje ir moka mokesčius.

Sąlygos nedarbingumo išmokoms gauti:

Per pastaruosius 12 mėnesių, mažiausiai  6 mėn. vykdėte savarankišką veiklą ir dirbote mažiausiai 18.5 val. per savaitę. Jei vykdoma savarankiška veikla užsiimate mažiau nei 6 mėn., užskaičiuojamas ir ankstesnis periodas prieš individualią veiklą, kai, tarkim, buvote samdomas darbuotojas.

Jūs turite teisę į nedarbingumo išmokas iš komunos po dviejų ligos ar traumos savaičių. Nebent esate savanoriškai apsidraudęs nuo nedarbingumo, tuomet galite tikėtis išmokų nuo pirmos ar trečios nedarbingumo dienos.

Savarankiškai dirbantys asmenys turi patys pranešti apie savo ligą ar traumą per NemRefusion, nepriklausomai ar esate papildomai apsidraudęs. Tai padės užtikrinti, jog laiku gautumėt nedarbingumo išmoką.

Norint prasinešti apie nedarbingumą save išlaikantys asmenys turi būti NemRefusion vartotojai ir turėti vartotojo parašą.

http://www.nemrefusion.dk/

Galite savarankiškai draustis dėl nedarbingumo išmokų

Draudimas leidžia jums tikėtis nedarbingumo išmokų anksčiau nei po dviejų savaičių. Draudimas leidžia Jums rinktis, norite gauti nedarbingumo išmokas nuo pirmos ar trečios nedarbingumo dienos. Taip pat galite rinktis minimalią arba maksimalią nedarbingumo išmoką. Savanorišką draudimą administruoja Udbetaling Danmark.

Jei nesate apsidraudę dėl nedarbingumo išmokos, ilgalaikės ligos atveju, galite kreiptis į komuną dėl išmokų už pirmas dvi savaites.

Nedarbingumo išmokos dydis siekia 4355 kr. per savaitę.

Paprastai Jūs galite tikėtis maksimalios nedarbingumo išmokos iki 22 savaičių per 9 mėnesių laikotarpį. Atsižvelgiant į situacijos rimtumą Komuna gali nedarbingumo laikotarpį pratęsti.

Galutinis terminas gauti ligos išmokas iš komunos yra ne vėliau kaip trys savaitės nuo pirmos nedarbo dienos.

Pranešę komunai apie savo nedarbingumą, į savo E-Boks paskyrą gausite formą, kurią reikės užpildyti. To nepadarius laiku, rizikuojate prarasti bet kokias nedarbingumo išmokas.

Daugiau informacijos apie nedarbingumo išmokas ilgalaikės ligos ar traumos atveju rasite:

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Sygedagpenge/Sygedagpenge-hvis-du-er-selvstaendig