Motinystės išmokos Danijoje

Dirbančioms mamoms, motinystės (dekretinės) išmokos mokamos išpildžius 3 sąlygas:

  • Pirmą nėštumo ir gimdymo atostogų dieną, arba dieną prieš išeinant į atostogas, turite būti dirbanti ar įdarbinta.
  • Per paskutinius 4 mėnesius, prieš išeinant nėštumo ir gimdymo atostogų, turite būti išdirbusi mažiausiai 160 valandų.
  • Per paskutinius 3 iš 4 mėnesių, prieš išeinant nėštumo ir gimdymo atostogų, turite būti išdirbusi mažiausiai 40 valandų per mėnesį (paveikslėlis apačioje).

Negana to, jūs taip pat turite būti su savo vaiku kasdien, ty. fiziškai praleisti laiką su vaiku ir juo rūpintis, vaikas negali būti paliktas kažkieno kito priežiūrai. Udbetaling Danmark automatiškai gauna visą informaciją apie jūsų stažą, įdarbinimą ir išdirbtas valandas iš karto po to, kai darbdavys apskaičiuoja ir pateikia jūsų atlyginimą.   Pavyzdys: jeigu į nėštumo ir gimdymo atostogas išeinama liepos mėnesį.

Jeigu gaunate pilną atlyginimą tik tam tikrą savo nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, paraišką dėl barselsdagengeturėtumėte pateikti tik tada, kai darbdavys atlyginimo  jau nebemokės. Jeigu išmokamas pilnas atlyginimas per visas nėštumo ir gimdymo atostogas, tuomet barselsdagpenge jums nepriklauso.   Jeigu tiksliai nežinote, kokios taisyklės taikomos jūsų atveju, kreipkitės į savo darbdavį arba profsąjungą ir sužinokite, koks susitarimas taikomas jūsų atveju. Daugiau informacijos galite rasti: Paspaudę čia

Nėštumo ir gimdymo atostogų atmintinė

Prieš gimdymą

  • Būsima mama turi įspėti savo darbdavį apie tai, kada žada gimdyti ir kada planuoja išeiti atostogų, vėliausiai prieš 3 mėnesius iki gimdymo termino.
  • Būsimas tėtis turi pranešti darbdaviui, kad ketina išeiti tėvystės atostogų, vėliausiai prieš 4 savaites.

Po gimdymo

  • Jeigu gaunate algą jau būdama nėštumo ir gimdymo atostogose, jūsų darbdavys turi pranešti virk.dk/barselsdagpengeapie jūsų atostogų pradžią. Po darbdavio pranešimo,  į savo E- boks gausite laišką apie tai, kaip pateikti prašymą motinystės išmokai gauti. Svarbu prašymą pateikti ne vėliau, kaip per  8 savaites nuo paskutinės gautos algos.
  • Jeigu nėštumo ir gimdymo atostogų metu algos negaunate, jūsų darbdavys turi tai pranešti Udbetaling Danmark. Iš kart po to jūs gausite laišką į savo E- boks su informacija kaip pateikti prašymą motinystės išmokoms gauti. Svarbu prašymą pateikti ne vėliau, kaip per 8 savaites po gimdymo.
  • Praneškite savo darbdaviui, kada ketinate grįžti į darbą. Tai padaryti būtina ne vėliau, negu per 8 savaites po gimdymo.
  • Jeigu nusprendėte dalintis 32 vaiko priežiūros atostogų savaites kartu su vyru,  apie tai turite pranešti Udbetaling Danmark per borger.dk ties ‘’Min Barsel’’ skiltimi.
  • Jeigu nusprendėte prailginti ar sutrumpinti savo atostogas, apie tai galite pranešti per borger.dk skiltyje ‘’Min barsel’’. Nepamirškite apie tai pranešti ir savo darbdaviui.

Straipsnis parengtas pagal, dėl smulkesnės informacijos kontaktuokite su Udbetaling Danamrk Barsel ir Orlov skyriumi
https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt