Leidimas gyventi Danijoje ES piliečiams


Kiekvienas pilietis atvykęs dirbti į Danijos Karalystę privalo susitvarkyti visus reikiamus įdarbinimo ir legalizavimosi dokumentus.


Oficialiai neprisiregistravus Danijoje galima gyventi 3 mėnesius. Jeigu atvykote į Daniją su tikslu įsidarbinti ir aktyviai ieškote darbo, turite čia prisiregistruoti per 6 mėnesius, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į šalį dienos. Todėl jeigu numatote, kad  Danijoje užtruksite ilgiau nei 3 mėnesius, privalote kreiptis dėl leidimo gyventi dar nepasibaigus pirmiesiems 3 mėnesiams. Registracija Danijoje (oficialiai šis dokumentas anglų kalba vadinamas EU Registration certificate) suteikiamas neribotam laikui, kol jo gavėjas atitinka  sąlygas, kurių pagrindu leidimas buvo išduotas. Pragyvenus Danijoje be pertraukų 5 metus su tokia registracija, galite kreiptis dėl neriboto leidimo gyventi  šioje šalyje Permanent residence certificate. Tai reiškia, kad gavus šį leidimą, nebebus reikalaujama, jog išpildytumėt nors vieną iš 5 sąlygų (žr. žemiau), kurių pagrindu buvo suteikta prieš tai galiojusi laikina registracija Danijoje.


5 PRIEŽASTYS, SUTEIKIANČIOS TEISĘ PRIREGISTRUOTI DANIJOJE:

  1. Darbas – turint apmokamą darbą ir tai patvirtinančią darbo sutartį. Pateikiant dokumentus šiai registracijai, darbo sutartis turi būti datuota ir pasirašyta ne vėliau, kaip prieš mėnesį. Alternatyva darbo sutarčiai yra darbdavio užpildytas leidimo gyventi formos A priedas (Appendix A).
  2. Studijos – įstojus į vieną iš Danijos universitetų arba kolegijų, kurios yra patvirtintos Danijos Mokslo Paramos Agentūros („Styrelsen for Vidergaende Uddannelser“ arba „SU“). Šiuo atveju privalote pasirašyti deklaraciją, kad turite pakankamai pajamų išsilaikyti gyvenimo Danijoje laikotarpiu ir nebūsite našta socialinės paramos sistemai.
  3. Verslas – registracija suteikiama jau pradėjusiems arba ketinantiems pradėti savo verslą Danijoje. Pateikiant dokumentus prisiregistravimui taip pat reikia pateikti pirmųjų metų suplanuotą verslo biudžetą, kuris būtų patvirtintas Danijoje registruoto arba Danijoje registruoto ir valstybės įgalioto buhalterio, taip pat dokumentą, įrodantį registraciją Danijos verslo agentūroje, o taip pat nuomos/ lizingo sutartį, iš kuriuos matytųsi, kur bus vystoma verslo veikla.
  4. Pakankami finansiniai ištekliai –   banko sąskaitos išrašas, paludijantis, kad galite save išlaikyti, turėdami pakankamas finansines pajamas ar santaupas ir netapsite finansine našta socialinės paramos sistemai. Jūsų resursai turi būti ne mažesni, negu minimali Danijoje mokamų pašalpų suma, apskaičiuojama vadovaujantis „Active Social Policy Act“ (skyrius 25, poskyris 12, o taip pat skyrius 34). Orientaciniais tikslais apskaičiuota šiuo metu reikalaujama suma metams prilygsta 10.000 eurų, tai reikštų, kad turite pateikti banko išrašą, paliudijantį, jog turite ne mažesnę nei tokią sumą savo sąskaitoje. Išrasas turi būti ne senesnis kaip 14 dienų.
  5. Danijoje legaliai gyvenanti šeima – šeimoms nariams, kurie keliauja kartu arba atvyksta ilgesniam laikui pas asmenį, kuris yra jau prisiregistravęs Danijoje pagal vieną iš aukščiau išvardintų punktų. Priimantis asmuo turi įrodyti, kad jis iš tikrųjų šiuo metu legaliai gyvena Danijoje. Pateikiant dokumentus būtina turėti priimančiojo  ES registracijos liudijimo kopiją, darbo sutartį, datuotą ir pasirašytą ne seniau negu prieš mėnesį. Jeigu šeimos narys Danijoje gyvena ir dirba ilgesnį laikotarpį, alternatyva darbo sutarčiai yra darbdavio užpildytas leidimo gyventi formos A priedas (Appendix A). Taip pat reikia pateikti santuokos liudijimą arba kitokius dokumentus, patvirtinančius ankstensį gyvenimą kartu su savo partneriu. Jeigu šeimoje yra vaikų, reikia pateikti vaikų gimimo liudijimus arba likusio tėvo/motinos sutikimą vaikui gyventi užsienyje.

Pateikiami dokumentai turi būti išversti į anglų arba danų kalbas ir patvirtinti notaro.


NUSTOJUS DIRBTI ARBA UŽSIIMTI VERSLU

Jūs turite teisę pasilikti ir gauti leidimą gyventi Danijoje ir nustojus čia dirbti,  žemiau išvardintais atvejais:

  • Jei nustojote dirbti arba užsiimti verslu po to, kai pasiekėte pensijinį amžių (65- 68 metai). Iki tol Jūs dirbote arba turėjote savo verslą Danijoje paskutinius 12 mėnesių, o taip pat turite neribotą leidimą gyventi ir gyvenote 3 paskutinius metus Danijoje be pertraukų, arba
  • Jei nustojote dirbti  arba užsiimti verslu dėl traumos ar nelaimingo atsitikimo. Jūs legaliai gyvenote Danijoje paskutinius 2 metus, arba
  • Jei nustojote dirbti arba užsiimti verslu po 3 metų gyvenimo Danijoje ir dabar dirbate arba turite savo verslą kitoje Europos Sąjungos šalyje, bet vis tiek gyvenate Danijoje ar grįžtate čia bent kartą per savaitę.

Iškilus papildomiems klausimams, prašome tiesiogiai kreiptis į SIRI informacijos centrą.