Mokesčių mokėjimo atidėjimas dėl COVID- 19

Vyriausybės nepaprastosios padėties įstatymai suteikia galimybę atidėti, be kita ko, AM įmokų (AM-bidrag) ir A-mokesčio (A-Skat) mokėjimo terminus. Tai taikoma visoms privačioms įmonėms – tiek didelėms, tiek mažoms.

AM įmokų ir A-mokesčio sumokėjimo terminas balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais laikinai pratęsiamas keturiais mėnesiais. Terminų pratęsimas galioja tik mokėjimams, o ne E-indkomst ataskaitoms.

Nauji terminai

Mažoms ir vidutinėms įmonėms:
➢ Mokėjimo terminas – gegužės 11 d. – perkeltas į rugsėjo 10 d
➢ Mokėjimo terminas birželio 10 d. perkeltas į spalio 12 d
➢ Mokėjimo terminas liepos 10 d. perkeltas į lapkričio 10 d
Ataskaitų pateikimo terminai nesikeičia.

Didelėms įmonėms:

➢ Mokėjimo terminas balandžio 30 d. perkeltas į rugpjūčio 31 d
➢ Mokėjimo terminas gegužės 29 d. perkeltas į rugsėjo 30 d
➢ Mokėjimo terminas birželio 30 d. perkeltas į spalio 30 d
Ataskaitų pateikimo terminai nesikeičia.

Ar norite įmokėti A-mokesčio ir AM įmokas anksčiau laiko?

Jei norite sumokėti A mokesčio ir AM įmokas anksčiau laiko, įsitikinkite, kad jūsų mokesčių sąskaitoje yra padidintos įmokos ribos – priešingu atveju Danijos mokesčių agentūra grąžins jums pinigus po įmokos.
Mokesčių sąskaitą galite padidinti iki 200 000 DKK.
Mokėdami anksčiau laiko, eikite į mokesčių sąskaitą, raskite OCR eilutę – arba mokėjimo puslapį, kaip mes žinome iš mokėjimo kortelės – ir rankiniu būdu sumokėkite Danijos mokesčių agentūrai (Skat).

Ką daryti jei gavau automatinį priminimą del AM įmokų, A-mokesčio ar PVM pridavimo?

Jei gausite priminimą apie vieną iš pradinių terminų, prašome jo nepaisyti. Vietoj to turėtumėte sekti informaciją skat.dk/corona, kur bus atnaujinti terminai.

https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900