Danijoje mokamų mokesčių rūšys ir buhalterija

Danijoje už mokesčių surinkimą ir administravimą atsakinga institucija, vadinama SKAT, yra Lietuvos Valstybinės mokesčių inspekcijos atitikmuo. Danijoje mokamus mokesčius galima suskirstyti į dvi kategorijas: tiesioginius ir netiesioginius. Tiesioginiai mokesčiai atskaitomi iš asmens pajamų, netiesioginiai sumokami  perkant prekes ir paslaugas. Toliau šioje dalyje Danijoje mokamus mokesčius apibūdinsime detaliau. Taip pat atitinkami mokesčiai yra įtraukti į mūsų algų skaičiuoklę, kurios pagalba Jūs galite apskaičiuoti kokią alga „į rankas“ gautumėte po mokesčių atskaitymo. (Reikia būti užsiregistravus ir prisijungus).

TIESIOGINIAI MOKESČIAI

Jiems priskiriami mokesčiai, kuriuos darbdavys atskaito iš Jūsų atlyginimo ir nekilnojamojo turto bei žemės mokesčiai.

 • Tiesioginės pensijų įmokos (Pensionsbidrag AMP)

Tiesioginės pensijų įmokos, sudaro apie 4% nuo viso atlyginimo. Darbdavys dar papildomai į pensijų fondą sumoka įmoką, lygią 8% Jūsų algos.

 • Papildomų pensijų fondų įmokos (ATP bidrag)

Darbo rinkos papildomi pensijų fondai. Visi dirbantieji nuo 16 metų amžiaus iki išėjimo į pensiją pagal tam tikrą schemą moka įmokas į darbo rinkos papildomą pensijų fondą. Į šį fondą mokama ir gaunant ligos, bedarbystės ar motinystės / tėvystės atostogų (dagpenge) išmokas, pašalpas ir tam tikras kitas socialines išmokas.

Jūsų darbdavys kiekvieną kartą nuo Jums priskaičiuoto darbo užmokesčio dalį lėšų perveda į darbo rinkos papildomų pensijų fondą. Dirbant pilną etatą šis mokestis iš Jūsų pusės sudaro 90 Dkk per mėnesį. Nuo jūsų atlyginimo į šį fondą mokama dalis sudaro 1/3 įmokos, darbdavio mokama dalis – 2/3 įmokos, arba papildomos 180 Dkk. Išėję į pensiją Jūs gausite savo sukauptą darbo rinkos papildomą pensiją kartu su įprasta valstybės mokama pensija.

 • Darbo rinkos įmokos (Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag))

Visi turintieji darbą, turi mokėti darbo rinkos įmokas. Šis mokestis sudaro 8% asmens pajamų. Jį iš atlyginimo išskaičiuoja darbdavys. Šis mokestis renkamas tam, kad valstybės galėtų mokėti nedarbingumo dėl ligos išmokas, bedarbio pašalpas, apmokėti motinystės / tėvystės atostogas (dagpenge), papildomo apmokymo išlaidas, nėštumo ir gimdymo atostogas ir t.t. Įmoka yra atskaitoma iš bendro darbo užmokesčio, prieš tai atskaičius darbo rinkos papildomų pensijų fondų įmokas ir prieš atskaitant kitas išmokas. Nuo likusios sumos skaičiuojamas mokestis.

Visi aukščiau paminėti mokesčiai yra atskaitomi nuo viso Jums priskaičiuoto darbo užmokesčio, neatsižvelgiant į Jums taikomą neapmokestinamąjį minimumą . Likusieji mokesčiai atskaitomi įvertinus  Jums priklausantį neapmokestinamąjį minimumą (Skattefradrag).


 • Valstybės mokestis (Bundskat)

Dalis Jūsų pajamų mokesčio atitenka valstybei. Valstybei mokamų mokesčių procentas yra vienodas – 6,83 %, nepriklausomai nuo to, kurioje šalies vietoje Jūs gyvenate, tačiau konkreti mokesčių suma priklauso nuo asmens gaunamų pajamų. Valstybei mokamų mokesčių dydžius nustato Danijos Parlamentas.

Valstybės mokesčiai yra skirstomi į:

bottom-bracket tax – mažesnis mokestis mokamas nuo tam tikrą valstybės nustatytą sumą viršijančių metinių pajamų, (2015 metais – 43.400 DKK), prieš tai atskaičius darbo rinkos įmokas.

top-bracket tax – didesnis mokestis mokamas nuo valstybės nustatytą sumą viršijančių pajamų (2015 metais – 459.200 DKK )

 • Sveikatos draudimo įmokos (Sundhedsbidrag)

2014 metais sveikatos įmoka sudaro 5% nuo Jūsų pajamų, viršijančių Jums taikomą neapmokestinamąjį minimumą. Kasmet šios įmokos bus mažinamos 1% ir nuo 2019 metų jos nebebus skaičiuojamos.

 • Savivaldybės mokestis (Kommuneskat)

Tam tikras procentas nuo asmens pajamų mokamas kaip mokestis savivaldybei, kurioje asmuo gyvena. Kiekviena savivaldybė nustato savo mokesčio tarifą, todėl skirtingose savivaldybėse gyvenančių asmenų mokamo mokesčio procentas gali skirtis, tačiau vidutiniškai jis yra 24,9%. Paspaudę ant šitos nuorodos, galite pažiūrėti, koks mokestis yra Jūsų komunoje.Bažnyčios mokestis

 • Bažnyčios mokestis

Iš surinkto bažnyčios mokesčio yra išlaikomi ir prižiūrimi savivaldybių teritorijose esantys maldos namai. Danijoje apie 79% gyventojų yra Danijos Evangelikų liuteronų bažnyčios nariai ir visi jie moka bažnyčios mokestį.

Bažnyčios mokesčio tarifus nusistato savivaldybės. Jie surenkami kartu su kitais tiesioginiais mokesčiais.

Jei esate kitokios bažnyčios ar religinės bendrijos narys ir Jūs mokate įmokas į savo bažnyčią ar asociaciją, Jūsų įmokos yra išskaičiuojamos iš apmokestinamų pajamų sumos.

Šitie keturi aukščiau paminėti mokesčiai apibendrintai  vadinami A-SKAT.

A-SKAT / A-Mokestis ( Pajamų Mokestis)

Mokestis yra tiesiogiai atskaitomas iš Jūsų A klasės pajamų. Jūsų darbdavys atskaito Jums priklausantį mokėt pajamų mokestį remdamasis Jūsų pagrindinėje mokesčių kortoje pateikta atskaitymo norma.

B-SKAT / B Mokestis ( Gaunant Pajamas Nėra Atskaitomas Iš Karto )

B mokestis mokamas nuo Jūsų B klasės pajamų.

B klasės pajamos tai yra pajamos, kurias Jums išmokant nebūna išskaityti mokesčiai ir darbo rinkos įmokos. Pvz. jeigu Jūs dirbate laisvai samdomu vertėju, ar Jums buvo sumokėta už koncertą ar pristatymą ar panašią veiklą.

Siekiant išvengti mokesčių įsiskolinimo, gaunant B klasės pajamas tikslinga pasikoreguoti preliminarių savo pajamų įvertinimą ir apmokestinimą. (Apie preliminarų pajamų įvertinimą ir apmokestinimą skaitykite žemiau)

Turto Vertės Mokestis, Mokestis Nuo Turto Vertės

Jei Jums priklauso turtas, Jūs turite mokėti valstybei mokestį, apskaičiuojamą nuo Jūsų nuosavybės vertės – turto vertės mokestį. SKAT atlieka fizinių asmenų turto vertinimą nelyginiais metais, o verslo subjektų turto – lyginiais metais.

Turto vertės mokestis taip pat taikomas užsienyje esančiai nuosavybei, priklausančiai asmenims gyvenantiems Danijoje bei nuosavybei Danijoje, valdomai asmenų, gyvenančių užsienyje. Turto vertės mokestis yra įtrauktas į bendrą Jūsų mokėtino per metus mokesčio sumą. Paprastai į SKAT automatiškai patenka reikiama informacija, tačiau reikalaujama, kad asmuo pats informuotų SKAT apie savo turtą užsienyje.

Nekilnojamojo Turto Mokestis, Mokestis Už Žemės Vertę (Žemės Mokestis)

Jei turite nekilnojamojo turto arba žemės, jūs turite savivaldybei mokėti turto mokestį, apskaičiuotą nuo žemės vertės – žemės mokestį. Šios rūšies turto mokesčio dydį nustato ir renka pačios savivaldybės.


NETIESIOGINIAI MOKESČIAI

Netiesioginiai mokesčiai yra PVM, muitai, žalieji mokesčiai ir akcizai. Jie įtraukti į prekių ir paslaugų kainas ir sumokami tas prekes ar paslaugas perkant. Pardavėjai ir paslaugų teikėjai, savo ruožtu, yra atsakingi už tų mokesčių sumokėjimą valstybei.

 • PVM

Danijoje PVM yra įtrauktas į beveik visų prekių ir paslaugų kainas. Jo dydis – 25%.

 • „Žalieji“ mokesčiai

„Žalieji“ mokesčiai yra mokami už naudojimąsi visuomeniniais ištekliais. Benzinas, nafta, elektros energija, vanduo ir atliekų tvarkymas yra pavyzdžiai išteklių, kuriems taikomi „žalieji“ mokesčiai.

 • Akcizai

Akcizu apmokestinamos tam tikros importuojamos, gaminamos ar parduodamos prekės. Akcizas yra įtrauktas į kainą, kurią mokate už prekes parduotuvėse pirkdami pvz. alkoholį, vyną ir alų, baterijas, šokoladą ar saldainius. Be to, registruojant automobilius ir motociklus, renkamas registracijos mokestis.

 • Muitai

Jei keliaudami už ES ribų Jūs įsigijote prekių ir atsivežėte į Daniją, Jums gali tekti sumokėti muito mokesčius. Tai priklauso nuo to, ką Jūs nusipirkote ir kiek sumokėjote. Specialios taisyklės taikomos alkoholiui ir tabako gaminiams. Jei nusipirkote alkoholio ir tabako daugiau, negu nustatytas tam tikras neapmokestinamas kiekis, turite mokėti muito mokestį.

Jūs turite deklaruoti prekes ir mokėti muitus, kai atvykstate į Daniją (oro uoste arba pasienio zonoje).

Daugiau informacijos apie muitus galite rasti skat.dk/english.