Bendrovės apmokestinimo taikymas individualioms įmonėms (Virksomhedsordningen)

Bendrovės schemą galite naudoti rengdami individualios įmonės mokesčių ataskaitas.

Atkreipkite dėmesį, kad žodis gali, priešingybė žodžiui nei privalo. Bendrovės schema yra savanoriška schema, kurią galima pasirinkti, jei jos naudojimo sąlygos yra tokios, kad schemos naudojimas yra naudingas.

Bendrovės schema pakeičią bendrą taisyklę, kad, kaip individualios įmonės savininkas, jūsų įmonės pelnas („pajamos, atėmus sąnaudas“) apmokestinamas pagal įprastas B-mokesčio mokėjimo taisykles, kai mokate vienodą mokesčių tarifą nuo viso pelno.

Naudokite buhalterį arba auditorių

Bendrovės schema yra sudėtinga, todėl dauguma schemą naudojančių asmenų turi auditorių arba buhalterį mokesčių deklaracijoms.

Šiame straipsnyje aprašomi pagrindiniai schemos principai.

Bendrovės schemos principas

Individualios įmonės apmokestinimo principas yra tas, kad apmokestinamas įmonės pelnas, neatsižvelgiant į tai, ar jis buvo perkeltas į privatų vartojimą ar ne, t.y. vienodus mokesčius mokate nuo viso grynojo pelno. O bendrovės schemoje dirbtinai atskiriama įmonė ir privatus biudžetas.

Tai, kad šis atskirimas yra dirbtinis, kyla iš to, kad jis neturi teisinės reikšmės. Svarba yra tik mokesčiai ir apskaita.

Taikant šią schemą, pagal įprastas B mokesčio taisykles yra apmokestinama tik ta pelno dalis, kuri yra pervedama į asmeninę sąskaita, kitaip tariant naudojami pinigai asmeniškai.

Pelno dalis, kuri liko įmonėje, apmokestinama mažesniu mokesčių tarifu, kuris paprastai yra lygus pelno mokesčiui, kuris yra 22% (2019 m.).

Pelno mokestis yra preliminarus

Jei 1 metais uždirbate daugiau nei persivedate į asmeninę sąskaita, skirtumas yra apmokestinamas pelno mokesčiu. Jei 2 metais persivesite sau daugiau nei įmonė uždirbo, turite sumokėti visą B mokesčius už visą persivestą suma sau, nepriklausomai nuo to, kad ankstesniais metais jau mokėjote pelno mokestį nuo dalies pajamų, tačiau jums bus sugrąžintas ankstesniais metais sumokėtas pelno mokestis.

Bendrovės schema naudojama teisingai gali padėti sumažinti apmokestinamąsias pajamas tarp „gerų“ ir „blogų“ metų.

Pavyzdys

  • Bendrovė uždirba 700 tūkst. Iki mokesčių
  • Savininkas persivedė sau 550 000 ir sumokėjo mokesčius.
  • 150 000. kurie yra uždirbti, bet nėra perkeliami į asmeninę sąskaitą, yra įmonės banko sąskaitoje.
  • Savininkas privalo sumokėti B mokestį nuo visų 550 000 kr.
  • nuo įmonėje likusių 150 000 kr, pagal Bendrovės schemą yra mokamas pelno mokestis (22%)

Maža to nuo uždirbtų 550 000 kr reikia mokėti didžiausią B mokesčio procentą nuo nedidelės dalies pajamų, nes yra viršyta TOP mokesčio riba, kuri 2019 m. yra 513.400 kr. Šiuo atveju top mokestis bus mokamas nuo 37.000 kr likusi suma bus apmokestinama kiek mažesniu tarifu.

Tačiau didžiausias mokestis nuo paskutinių 150 000 iki 700 000 nebus mokamas.

Sekantys metai yra ne tokie pelningi.

Pelnas yra tik 250 000.

Tačiau savininkas vis tiek atsiima 400 tūkst. Iš įmonės

Tuomet savininkas turi sumokėti B mokestį nuo visų 400 000 kr, bet tuo pat metu jam bus grąžintas ankstesniais metais sumokėtas pelno mokestis, kuris yra 22% nuo 150 000 kr.

Apibendrinant, šis pavyzdys parodė, kad įmonė sutaupė 15% mokesčių uz top mokestį, kuriuos būtų reikėję sumokėti nuo įmonėje paliktų 150.000 DKK, nes šios sumos apmokestinimas buvo perkeltas iš vienų metų į kitus.

 

Jei turite klausimų ar pastabų dėl verslo schemos („Virksomhedsordningen“)

Galite atsiųsti mums el. laišką adresu: info@mybaltic.dk

Sekite mus ir socialinėje medijoje