Areštavimas Danijoje- jūsų teisės ir pareigos

  • Policija gali jus sulaikyti, jei esate įtariamas dalyvaujant ar bendrininkaujant  nusikalstamoje veikloje.
  • Per 24 valandas, skaičiuojant nuo sulaikymo momento, policija privalo arba jus paleisti, arba iškviesti į teismą, kad nuspręstų, ar įtariama nusikalstama veikla  yra pakankamai sunki ir ar jūs turite būti laikinai sulaikytas iki 4 savaičių. Kas 4 savaites teismas gali pratęsti sulaikymą dar 4 savaitėms arba trumpesniam laikotarpiui.
  • Įstatymo nustatyta, kad  vienintelė informacija, kurią turite suteikti policijai yra jūsų vardas, adresas ir gimimo data.
  • Sulaikytas asmuo neprivalo pateikti pareiškimo policijai. Prieš jums nusprendžiant kalbėti ar ne, turite pranešti policijai, kad pirmiausia norite kalbėti apie  bylą su savo gynėjais.
  • Jūs turite teisę pasirinkti advokatą kuriuo jūs pasitikite. Teisėjas paskirs advokatą savo nuožiūra, jeigu jums nereikia specialios srities advokato.
  • Danijoje nėra teisinės pagalbos advokatų baudžiamosiose bylose, o tai reiškia :
  • Danijoje visų gynėjų baudžiamosiose bylose valandinį įkainį griežtai nustato Danijos Teisingumo ministerija. Teismas nustato advokato mokestį, kai byla užbaigta.
  • Sulaikytasis neturi atsiskaityti savo gynėjui. Valstybės iždas padengia advokato mokestį, teismo išlaidas, jei byla baigiasi prokuroro nutraukta apkalta arba išteisinimu. Tačiau jei sulaikytasis teismo yra pripažintas kaltu, tuomet valstybės iždas atsiųs apmokėti sąskaitas nuteistajam, kuris gali šias sąskaitas išsimokėti dalimis.
  • Po arešto, jūsų advokatas gauna visus duomenis iš policijos ir teismo. Gynėjas turi neribotą ir neprižiūrimą kontaktą su sulaikytuoju per asmeninius vizitus, taip pat telefonu ir raštu.

Daugeliui iš užsienio šalių piliečių dažnai prireikia teisinės pagalbos Danijoje, bet, deja, jie nežino savo teisių. Todėl raginame kreiptis į advokatų kontorą https://www.ret-raad.dk/rr-international