Prisliste for virksomhedens medarbejdere

Tjenester (Ved ankomst til Danmark)
DKK (uden moms)
Udfyldelse af en OD1 ansøgning *
250,-/500,-
Bestilling af sundhedskort (Særlig sundheskort) *
500,-
Skattekort og CPR-bestilling *
500,-
NemKonto aktivering (opkald) *
125,-
Tilknytning af NemKonto til en udenlandsk konto med/uden e-signatur *
250,-/500,-
Fuldstændig personregistrering i Danmark *
1200,-
Bestilling af et socialforsikringsdokument (E106, E104, A1) *
500,-
Udfyldelse og indsendelse af en ansøgning til anden tredjelandsarbejdere til Danmark *
1000,-
Tjenester (Ved arbejde i Danmark)
DKK (uden moms)
Indsendelse af den årlige selvangivelse (Årsopgørelse) *
500,-
Redigering af det årlige skattekort (Forskudsopgørelse) *
500,-
Ferie booking **
125,-/500,-
Opfyldning af fravar blanketer på mitsygefravar fra medarbejdernes side*
500,- +kom.
Adresseændringer **
250,-
LG-midler (dokumentindsamling, ansøgningsfyldning) *
1500,-
Udfyldning af ansøgningen for at få en tilladelse til at køre bil med litauiske nummerplader *
500,-
Omregistrering af bil
465,-/time
Hjælp til bestilling af børne- og ungeydelsen **
1500,-
Hjælp til åbning af personlig dansk bankkonto (udfyldelse af ansøgning) *
500,-
Ansøgning til vognmands tilladelse til varebil **
1000,-
Ansøgning for en anden udenlandsk virksomheds aprettelse 40.110 **
1250,-
Repræsentation i sager
750,-/time
Tjenester (Ved udrejse fra Danmark)
DKK (uden moms)
Udfyldelse af skemaet, afmelding fra folkeregisteret og indsendelse af feriepengeansøgning **
500,-
Hjælp til at inddrive optjent pension **
1500,-
Ledsager og assisterer i forskellige institutioner
465,-/time
Rådgivning om arbejde og liv i Danmark
465,-/time
*Plus ekstra tid til indsamling af dokumenter.
**Indsamling af dokumenter er inkluderet i prisen for ydelsen.

*Plus ekstra tid til afhentning af dokumenter betyder, at kunden ikke selv har afhentet og sendt de
nødvendige dokumenter, eller kun har sendt en del af de nødvendige dokumenter, eller de tilsendte
dokumenter blev indsendt i forkert format.
**Indsamling af dokumenter er inkluderet i prisen for ydelsen. Det betyder, at bygherren har sendt alle
nødvendige oplysninger i det korrekte format i henhold til den liste, som konsulenterne har oplyst.

Kom - kommunikation

P.S. Udtagning af lønsedler fra systemet betragtes som dokumentopkrævning. Men at hente
ansættelseskontrakter, pas/identitetskort fra Kontor K disken betragtes ikke som en samling af dokumenter