TRUMPAI APIE VALSTYBĖS PAGALBOS PAKETĄ

2020 m. kovo 17 d. Vyriausybė kartu su Danijos parlamentu priėmė įstatymo projektą, skirtą išsaugoti Danijos verslą ir Danijos darbuotojus, kad būtų palengvintas Danijos įmonių likvidumas.

Priimti šie pakeitimai:

➢ Bendrovių mokėjimo terminas už A-mokesčio ir darbo rinkos įmokų kaupimą yra pratęstas 4 mėnesiais už 2020 m. balandžio, gegužės ir birželio mėnesius.

➢ B-mokesčiui už 2020 m. balandžio ir gegužės mėnesius taip pat bus atidėtas mokėjimo terminas, todėl mokėjimas turi būti atliktas atitinkamai 2020 m. birželio 22 d. ir 2020 m. gruodžio 21 d.

➢ Be to, yra prailgintas mokėjimo terminas įmonėms, kurios moka PVM kas mėnesį ar kas 3 mėnesius (2020 m. kovo, balandžio ir gegužės mėn.) pratęsiamas 30 dienų. T. y., 2020 m. balandžio 27 d. terminas atidėtas iki 2020 m. gegužės 25 d., 2020 m. gegužės 25 d. – atidedamas iki 2020 m. birželio 25 d., o 2020 m. birželio 25 d. – iki 2020 m. liepos 27 d.

➢ Bendrovėms, mokančioms PVM kas ketvirtį, 2020 m. pirmasis ir antrasis ketvirčiai yra sujungiami taip, kad antrojo ketvirčio ataskaitų teikimo ir mokėjimo terminas būtų 2020 m. rugsėjo 1 diena. Bendrovėms, mokančioms PVM kas pusmetį, pirmasis ir antrasis metų pusmečiai sujungiami taip: antrojo pusmečio ataskaitų teikimo ir mokėjimo terminas bus 2021 m. kovo 1 diena.

➢ Galiausiai įmonėms yra galimybę turėti iki 10 milijonų DKK skolos mokesčių sąskaitoje (Skattekonto) laikinam laikotarpiui, jei įmonės 2020 m. kovo 25 d. ar vėliau pakoreguos sumos limitą.

➢ Privatiems asmenims: jei negalite dirbti dėl to, kad darbo įstaiga yra uždaryta, galite prašyti dalinės arba pilnos „kontanthjælp“ pašalpos tam periodui. Šiuo metu nereikia fiziškai eiti į Jobcenter, galima prašymą pildyti borger.dk  puslapyje ir siųsti 3 mėnesių sąskaitų išrašus. ES sąjungos gyventojams svarbu kreiptis ne vėliau nei per 14 dienų po situacijos darbe pasikeitimo. Tačiau, yra ir kitų reikalavimų pagal įstatymą, pavyzdžiui, kiek laiko išdirbta ir kiti individualūs niuansai.