DARBO UŽMOKESČIO KOMPENSACIJA DĖL COVID-19

Vyriausybė, kartu su socialiniais partneriais, sudarė trišalį susitarimą dėl atlyginimų kompensavimo už atleistus darbuotojus privačioje darbo rinkoje laikinosios sistemos.

Darbo užmokesčio kompensavimo schema taikoma įmonėms, kurios dėl koronaviruso protrūkio susiduria su ypač didele finansine žala ir, kurioms reikia atleisti mažiausiai 30 procentų darbuotojų arba daugiau nei 50 darbuotojų.

Jei norite naudoti schemą savo versle, turite išsiųsti darbuotojus į namus su darbo užmokesčiu. Darbuotojams neleidžiama dirbti tuo laikotarpiu, kol jie yra išsiųsti namo.

Kiek kompensacijos galite gauti?

Pagal šią schemą, paveiktoms įmonėms suteikiama galimybė gauti valstybės atlyginimo kompensaciją:

➢ 75 % mėnesinį atlyginimą gaunantiems darbuotojams, bet ne daugiau kaip 23 000 DKK per mėnesį;

➢ 90 % valandinį atlyginimą gaunantiems darbuotojams, bet ne daugiau kaip 26 000 DKK per mėnesį.

Kiek tai kainuoja darbuotojui?

Pagal susitarimą, darbuotojai, kurie yra siunčiami namo, turi patys išeiti 5 dienas atostogų arba nedirbti 5 dienas be atlyginimo. Jei darbuotojas neturi sukaupęs atostogų, jis privalo pasiimti 5 atostogų dienas be užmokesčio arba naudoti atostogų dienas iš naujų atostogų metų.

Bendrovė negauna atlyginimo kompensacijos už 5 dienas, per kurias darbuotojas atostogauja ar nedirba be atlyginimo.

Kokias kitas sąlygas turėtumėte žinoti?

Yra sąlyga, kad kompensavimo laikotarpiu įmonė neatleistų darbuotojų dėl finansinių priežasčių. Tačiau, įmonė gali atleisti darbuotojus dėl kitų priežasčių. Be to, galioja šios sąlygos:

➢ Įmonė tuo pat metu neturi naudoti kitų schemų, pavyzdžiui, darbo paskirstymas ar repatriacija be užmokesčio ir kt.;

➢ Bendrovės, asistuojamos auditoriaus, privalo patvirtinti dokumentais, kad darbuotojai nedirbo ir buvo namuose tuo laikotarpiu;

➢ Atlyginimų kompensavimo sistema yra laikina ir bus taikoma nuo 2020 m. kovo 9 d. iki birželio 9 d.

Kur kreiptis dėl atlyginimo kompensacijos?

Norėdami gauti kompensaciją, turite kreiptis į Danijos verslo tarnybą (Erhvervsstyrelsen). Tikimasi, kad įmonės gali pradėti teikti paraiškas 13 savaitės viduryje, o pirmoji atlyginimo kompensacija gali būti išmokėta kitą savaitę. Paraiškos nebus nagrinėjamos eiliškumo principu.

Ką jūs turėtumėte būti pasiruošę prieš teikdami paraišką?

Kreipdamiesi turite paruošti šiuos dokumentus:

➢ Kiek darbuotojų siunčiama namo (bent 30 % darbuotojų arba ne mažiau kaip 50 darbuotojų);

➢ CPR numeris, atlyginimas ir darbuotojo darbo valandos, taip pat ar darbuotojas dirba visą ar ne visą darbo dieną;

➢ Laikotarpis ir pagrindimas, kuriam laikotarpiui tikimasi darbo jėgos trūkumo;

➢ Vadovybė raštiškai pareiškia, kad informacija yra tiksli, pasirašydama garbės žodžio deklaraciją.

Kokius dokumentus turėčiau pateikti pasibaigus kompensacijos laikotarpiui?

Įmonė turi pateikti dokumentus, kad sistema buvo naudojama.

➢ Turite patvirtinti, kad nukentėję darbuotojai nurodytu laikotarpiu buvo išsiųsti namo;

➢ Darbuotojai buvo būti įdarbinti iki 2020 m. kovo 9 d.;

➢ Jei įdarbinamas profesionalus įmonės atstovas, jis turi patvirtinti, kad darbuotojai buvo išsiųsti namo neturėdami darbo;

➢ Dokumentai turi būti parengti asistuojant auditoriui.

Ką daryti, jei turite tik vieną darbuotoją?

Jei turite vieną darbuotoją, tai sudaro 100 % personalo, todėl jums taikoma ši sistema. Tačiau, savarankiškai dirbantiems asmenims (enkeltmandsvirksomhed) ir neturintiems darbuotojų, ši sistema netaikoma.

Ką daryti, jei darbuotojas negali pasirūpinti savo vaiku, dėl dienos priežiūros centro uždarymo?

➢ Vyriausybė nusprendė, kad mokyklos, darželiai ir auklės nedirbs dvi savaites nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30 d.

➢ Įmonė gali sudaryti sutartį su darbuotoju, kurioje nurodoma ar darbuotojas dirba namuose, pilnu etatu ar ne visą darbo dieną, atostogauja su ar be užmokesčio. ➢ Mokyklos ir įstaigos bus atviros tėvams, negalintiems rasti kitų sprendimų, taip pat tėvams, kurie atlieka vieną iš svarbiausių mūsų bendruomenės funkcijų (dirba maisto prekių parduotuvėse, ligoninėse ir pan).