+45 27 63 21 95 info@mybaltic.dk
I - V: 9:00 - 17:00
0 Items

Когато пристигнете в Дания, буквално сте залети от нова информация, термини или имена и е много трудно да се ориентирате, поне първоначално. Поради това сме съставили списък с най-често срещаните термини и съкращения, използвани в ежедневието, без които просто няма как да се ориентирате и да работите Дания.

CPR – (от англ.) Гражданският регистрационен номер е личен идентификационен номер, издаден на всички датски граждани и лица, упълномощени да пребивават в Дания. CPR номерът, подобно на българския ЕГН (единен граждански номер), се състои от вашия рожден ден, месец, година и 4 произволно избрани номера.

NemID е кодова карта, която ви позволява да се свържете с всички портали на датското електронно правителство. С NemID можете да се свържете с вашето онлайн банкиране, SKAT, E-Boks, Udbetaling Danmark, Borger.dk и други. Можете да поръчате кодове само в най-близката ви комуна, Borgerservice или на  www.nemid.nu. Прочетете повече на https://service.nemid.nu/dk-da/nemid/

NemKonto – Лична банкова сметка, която се използва от датските държавни органи за изплащане (възстановяване) на надплатени данъци, плащания за отпуск (feriepenge) или социални осигуровки. NemKonto се създава автоматично, когато отворите датска банкова сметка. Възможно е също така да „свържете“ NemKonto с вашата българска банкова сметка. Процесът може да отнеме до 12 седмици, тъй като писмото се изпраща до България.

Netbank – Интернет банка, където можете да плащате такси, да извършвате банкови преводи, да виждате салдото на вашата сметка и други.

Tast Selv – код, който работи като електронен вход само със страница SKAT.dk, можете да го поръчате на следния линк http://bit.ly/Tastselv

E-Box – електронна пощенска кутия. В Дания се приема, че цялата кореспонденция от всички органи, включително агенции за недвижими имоти, банка, работодател, застрахователни фондове, SKAT, Udbetaling Danmark и др., се изпраща само по електронен път под всеки индивидуален номер на CPR. Затова е изключително важно да проверявате периодично електронната си пощенска кутия. Можете да свържете електронната си кутия с вашия телефонен номер и имейл, за да не пропускате важни имейли. Най-популярният начин е приложението E-Boks на вашия телефон.

Betalingsservice – система за автоматично плащане на сметки. Струва си да поръчате автоматични плащания за услуги като наем, електричество, каси, членство в различни спортни клубове и др. По принцип Betalingsservice може да бъде поръчана за всеки акаунт. Често Betalingsservice може да ви спести до 50 DKK на акаунт, като спестявате от пощенски такси чрез автоматичен банков превод.

Feriepenge – суми за полагаем годишен отпуск, които представляват 12,5% от месечната ви заплата. Средно се полагат 2,08 дни платен годишен отпуск на месец при пълен работен ден.

Dagpenge – обезщетение за безработица, изплащано на всички членове на A-kasse, които по една или друга причина напускат работата си или са уволнени от работодателя си. 

Важно е да се отбележи, че членовете на A-kasse, трябва да имат най-малко 1 година членство, 1 924 часа или 228 348 кр. брутен доход, за да имат право на Dagpenge. 

За повече информация

https://min-a-kasse.dk/din-situation/paa-dagpenge/

Børneydelser – парични обезщетения за деца и младежи (обезщетението за деца и младежи се нарича също детска надбавка). Тези пари се изплащат на всички работещи родители. До навършване на 15-годишна възраст сумата се изплаща на всяко тримесечие. Когато детето навърши 15 години, плащането се променя всеки месец.За 6 години работен стаж на родителя се изплаща 100% обезщетение.

За повече информация

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Familieydelser-oversigt/Boerne-ungeydelse

Barsel og orlov – Barselsdagpenge

Отпуск по майчинство – надбавка за майчинство

За повече информация

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt