+45 27 63 21 95 info@mybaltic.dk
I - V: 9:00 - 17:00

Статии

Чуждестранни автомобили

Ако се преместите в Дания и имате кола с чуждестранен регистрационен номер, трябва да регистрирате колата си в Дания в рамките на 30 дни от преместването си тук. Ако имате въпроси относно шофирането с датски регистрационни номера в чужбина, моля, свържете се със...

Трудови злополуки и заболявания – вашите права в Дания

Ако претърпите злополука на работното си място или получите професионално заболяване, трябва да уведомите задължително Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (агенция за професионално застраховане на пазара на труда) Ако получите трудова травма по време на работа, тя трябва...

Видове данъци в Дания

В Дания органът, отговорен за събирането и администрирането на данъци, наречен SKAT, е еквивалент на българската Национална агенция по приходите (НАП). В Дания данъците могат да бъдат разделени на две категории: преки и косвени. Преките данъци се приспадат от личния...

СОЦИАЛНО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Социалното и застрахователно осигуряване в Дания предоставя право на:• безплатно ползване на болнични услуги, обезщетения за майчинство и болест и друга помощ;• обезщетения в случай на трудова злополука и болест поради професионални заболявания;• помощ за погребални...

Пререгистрация на предприемаческа компания (IvS) в дружество с ограничена отговорност (ApS)

Предприемаческа компания може да бъде пререгистрирана в обикновено дружество с ограничена отговорност, когато учредителният капитал и специалният резерв са най-малко 40 000 DKK. Нормативна рамка Закон №. 445 за изменение на Датския закон за дружествата и Датския закон...

Не намерихте отговора на въпроса си?

Свържете се с нас чрез Facebook Messenger
или по телефона

Контакти