+45 27 63 21 95 info@mybaltic.dk
I - V: 9:00 - 17:00
0 Items

Ако се преместите в Дания и имате кола с чуждестранен регистрационен номер, трябва да регистрирате колата си в Дания в рамките на 30 дни от преместването си тук.

Ако имате въпроси относно шофирането с датски регистрационни номера в чужбина, моля, свържете се със съответните органи на страната.

Временно пребиваване в Дания

Ако останете в Дания за по-малко от 185 дни в рамките на период от 12 месеца, можете да шофирате с чужди регистрационни номера, без да плащате такси за регистрация в Дания.

Трябва да платите данък в държавата на пребиваване в случай, че:

 • пребивавате повече от 185 дни за една календарна година в тази държава;
 • ако имате съпруг/съпруга и деца в чужбина, ако живеете в чужбина поне два пъти месечно и ако сте местно лице в чужбина.
 • Ако пребивавате в няколко държави, ние можем да определим къде живеете.

Как да поискаме разрешение за шофиране в Дания с чуждестранни регистрационни номера

Ако имате съмнения за това колко дълго ще пребивавате в Дания или в друга страна, можете да кандидатствате за разрешение за шофиране в Дания на чуждестранни регистрационни номера. Обработката на случая струва 400 DKK.

Изпратете следните документи в Motorstyrelsen:

 • Форма 21.059
 • Копие от регистрационния талон на автомобила;
 • Трудов договор или договор за обучение, който трябва да документира колко дълго ще останете в Дания;
 • Квитанция за заплащане на 400 крони.

Изпрати електронно: Log på TastSelv og vælg Kontakt > Skriv til os > Bil og motor > Import/eksport (udland) > Biler fra udlandet.

Изпрати по пощата: Motorstyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Платете 400 крони

Можете да платите чрез вашата онлайн банка. Използвайте тип карта +73 и номер на сметка. 86984156 и напишете следното като съобщение до получателя за самото плащане:

 • CPR на кандидата;
 • име на кандидата;
 • регистрационен номер на превозното средство;
 • номер в журнала (ако имате такъв).

Шофиране с чужд регистрационен номер (при постоянно местоживеене в Дания)

По правило не трябва да управлявате превозно средство с чужд регистрационен номер, когато живеете в Дания.

Въпреки това може да ви бъде разрешено да управлявате превозно средство с чужд регистрационен номер за ограничен период, ако:

 • внасяте превозно средство.
 • сте взели назаем превозно средство в чужд автосервиз, защото собственият ви автомобил е оставен в сервиз за ремонт в чужбина.
 • трябва да тествате оборудването на превозното средство или да тествате превозно средство, регистрирано в чужбина. Прочетете какво се разбира под тестване

В тези 3 случая трябва да уведомите Motorstyrelsen чрез формуляра Kørsel i Danmark på udenlandske plader (Шофиране в Дания с чужд регистрационен номер), преди да преминете границата с Дания.

Прочети повече за използването на чуждо превозно средство в Дания (Brug af et udenlandsk køretøj i Danmark (Den juridiske vejledning).) .

Внос на превозно средство с чужд регистрационен номер (при постоянно местоживеене в Дания)

Ако внесете превозно средство с чуждестранни регистрационни номера до Дания, трябва да уведомите Motorstyrelsen, преди да преминете границата.

Попълнете този формуляр и регистрирайте автомобила в рамките на 30 дни.

Когато отчитате автомобила за данъчни цели, въведете в полето за коментари, че автомобилът има чужди регистрационни табели.

Прочетете повече за Import af bil og MC (Внос на автомобили и мотоциклети) и намерете най-близкия оператор за регистрационни номера.

Транзитно преминаване през Дания

Ако живеете в Дания и искате да шофирате през Дания в чуждестранно регистрирано превозно средство (транзитно преминаване), първо трябва да кандидатствате за свидетелство за управление (разрешително за транзит).

Трябва да имате разрешително за всяко пътуване, което искате да шофирате през Дания, например за някакво пътуване и или пътуване до страната, в която е регистрирано превозното средство.

Кандидатствате за разрешително, като попълните и изпратите форма 21.072 до Motorstyrelsen.

Попълнете и изпратете форма 21.072

Фирмени автомобили с чуждестранни номера

Ако сте наети в чуждестранна компания в друга държава от ЕС / ЕИП или сте самостоятелно заети и установени или работите в друга държава от ЕС, можете да подадете заявление за неплащане на регистрационен данък.

Изискване е да управлявате автомобил професионално по-дълго време в чужбина, отколкото в Дания.

Изпратете следните документи на Motorstyrelsen:

 • Форма 21.022.
 • Заявление, че автомобилът е автомобил на чуждестранна компания, който е в работен режим извън Дания за повече от 183 дни в рамките на 12 месеца, или има по-голям пробег извън Дания. Ако сте наето лице, вашият работодател трябва да направи изявлението.
 • Копие от трудовия ви договор. Ако сте самостоятелно заето лице, трябва да представите доказателство, че извършвате бизнес в чужбина.
 • Копие на удостоверението за регистрация на автомобила и всяко споразумение за лизинг, в което се посочва регистрационният номер на лизинга и регистрационният номер на автомобила.

Изпрати електронно: Log på TastSelv og vælg Kontakt > Skriv til os > Bil og motor > Import/eksport (udland) > Biler fra udlandet.

Изпрати по пощата: Motorstyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Тримесечен данък

Можете да кандидатствате за плащане на таксата за регистрация на части, ако сте чужденец и трябва да останете в Дания за ограничен период от време над 185 дни.

Това важи и ако имате фирмен автомобил на чужда компания, но не отговаряте на критериите за пробег или дни.

Изпратете следните документи на Motorstyrelsen:

 • Форма 21.033;
 • Копие на свидетелството за чуждестранна регистрация;
 • Трудов договор или договор за обучение, който трябва да документира колко дълго ще останете в Дания.
 • Удостоверение за технически преглед от датски оторизиран сервиз – registreringssyn (toldsyn).

Изпрати електронно:  Log på TastSelv og vælg Kontakt > Skriv til os > Bil og motor > Import/eksport (udland) > Biler fra udlandet.

Изпрати по пощата: Motorstyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.