+45 27 63 21 95 info@mybaltic.dk
I - V: 9:00 - 17:00
0 Items

1. Използване на системата „обслужване на едно гише” в International Citizen Service

От 2014 г. в Дания стартира системата „обслужване на едно гише“, което позволява всички документи да се обработват на едно място. Засега тази система работи само в четири големи града – Копенхаген, Орхус, Олборг и Оденсе. Когато планирате да живеете в тези градове, препоръчваме ви да посетите офисите на International Citizen Service. Офисът в Копенхаген често се нарича International House. С необходимите документи и предварително попълнени формуляри или чрез попълване на всички необходими формуляри на място, документите ще бъдат сортирани за един ден. International House издава удостоверението за регистрация в ЕС (EU Registreringsbevis), предоставя социалноосигурителен номер (CPR), издава жълтата карта за социално осигуряване (Sygesikringskort) и данъчната карта (Taxcard, SKAT). Жълтата карта ще бъде изпратена на посочения адрес в рамките на няколко седмици.

Необходимо е да имате в себе си:

 • Трудов договор или договор за обучение с университет / колеж или банково извлечение, доказващо достатъчно финансови ресурси (сума най-малко 10 000 евро еквивалент).
 •  Валиден паспорт или лична карта (шофьорската книжка в този случай не е валиден документ).
 • Копие на паспорт.
 • Договор за наем на жилище или писмено разрешение на наемодателя, потвърждаващо, че можете да се регистрирате на посочения адрес.
 •  Удостоверение за брак, ако сте женен.
 • Удостоверения за раждане на деца, ако имате деца.
 •  Синя европейска карта за социално осигуряване, ако сте студент.
 • Превод на английски на документа, удостоверяващ мястото на раждане на лицето (например удостоверение за раждане). Не всички общини го изискват, но по закон общината има право да иска доказателство за раждане. Без него номер на CPR не се издава на лице при регистрация в община. („Lov om Det Centrale Personregister“, член 20, параграф 3).

Какво трябва да вземете допълнително:

 • Попълнен формуляр на данъкоплатците. 
 • Попълнен формуляр за кандидатстване за регистрация в ЕС 

2. Посещение на всички компетентни органи последователно

Без възможност за регистрация в системата „обслужване на едно гише, обработката на документи ще отнеме повече време – до един месец. Ако изберете този метод, трябва да:

 • Попълните заявка за номер на данъкоплатците, който по-късно ще стане вашият CPR (номер за социално осигуряване). След получаване на вашето удостоверение за регистрация, трябва да отидете в най-близкия офис на данъчната служба (SKAT) и да получите своя CPR, който се предоставя веднага.
 • След като получите вашия CPR, не забравяйте да го предоставите на работодателя си възможно най-скоро, в противен случай работодателят може да ви удържи до 60% от общата ви заплата.
 • Отидете в един от центровете на Udlændingestyrelsen и да подадете попълнено заявление за регистрация в ЕС.

3. След като получите свидетелството за регистрация в ЕС (EU-registreringsattest), трябва да се регистрирате с адреса, който сте посочили в документите в общината. Необходими документи за първоначална регистрация:

 • Жилищно споразумение (договор за наем), доказващо, че можете да се регистрирате на посочения адрес;
 • Валиден паспорт или лична карта.
 • Удостоверение за регистрация в ЕС.
 • Превод на английски на документа, удостоверяващ мястото на раждане на лицето (например удостоверение за раждане). Не всички общини го изискват, но по закон общината има право да иска доказателство за раждане. Без него номер на CPR не се издава на лице при регистрация в община. („Lov om Det Centrale Personregister“, член 20, параграф 3).

 По време на регистрацията ще ви бъде предложено да изберете от списъка на семейните лекари, този, който е най-удобен за посещение.

 След като представите всички документи, ще ви бъде издадена хартиена версия на социалноосигурителната карта, с която можете да отворите банкова сметка или да отидете при лекаря. Пластмасовата жълта карта за социално осигуряване (Sygesikringskort) ще бъде изпратена до вашия адрес. (до 2 седмици).

 Важно!

За да получите документите, изпратени по пощата, трябва да сте сигурни, че вашето фамилно име е изписано на пощенската ви кутия. В противен случай е малко вероятно пощальонът да пусне в нея плика с документи, адресирани до вас. В случай, че на пощенската кутия е изписано само името на наемодателя/собственика на наетото от вас жилище, трябва да посочите в документите, че кореспонденцията, адресирана до вас, се изпраща от името на наемодателя/собственика на жилището.